ΕΔΡΑ e-learning

Ποιά είναι η διαδικασία ένταξης των παιδιών στα προγράμματα του edra.edu.gr; Κύριο

file000177748500

  1. Ο γονέας επικοινωνεί με το edra.edu.gr μέσω της online Φόρμας Πρώτης Επαφής σχετικά με την δυσκολία που το παιδί αντιμετωπίζει.
  2. Εάν το παιδί δεν διαθέτει γνωμάτευση, ο γονέας απευθύνεται πρώτα σε κάποιο δημόσιο διαγνωστικό κέντρο και λαμβάνει ειδική γνωμάτευση για τη φύση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.  Η γνωμάτευση εξασφαλίζει την πλήρη οικονομική κάλυψη για τα προγράμματα του edra.edu.gr, μέσω του ασφαλιστικού ταμείου του παιδιού. 
  3. Γίνεται η λήψη κοινωνικού ιστορικού διαδικτυακά, από τον αρμόδιο Kοινωνικό Λειτουργό του edra.edu.gr. Το ιστορικό περιλαμβάνει πληροφορίες για την οικογενειακή, βιο-ιατρική και αναπτυξιακή πορεία του παιδιού.
  4. Ανάλογα με τη γνωμάτευση και την αξιολόγηση του παιδιού από την επιστημονική ομάδα μας, το παιδί τοποθετείται σε συγκεκριμένο εβδομαδιαίο online πρόγραμμα συνεδριών.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΧΕΤΙΚΑ Χρήσιμες Πληροφορίες / Συχνές Ερωτήσεις Ποιά είναι η διαδικασία ένταξης των παιδιών στα προγράμματα του edra.edu.gr;